ПВЦ надворешна завршна лајсна

Димензии: 10mm, 12mm

Боја: Бела, крем, сива, кафена, црна

Должина: 2,7m

ПВЦ внатрешна завршна лајсна

Димензии: 10mm, 12mm

Боја: Бела, крем

Должина: 2,7m

АЛУ. надворешна завршна лајсна

Димензии: 8mm, 10mm, 12mm

Боја: Сива мат/сјај

Должина: 2,7m

АЛУ. ќош завршна лајсна

Димензии: 8mm, 10mm, 12mm

Боја: Сива мат/сјај, црна, шампањ

Должина: 2,7m

АЛУ. окапна лајсна

Димензии: 10mm

Боја: Сива мат

Должина: 2,5m

АЛУ. завршна ќош П лајсна

Димензии: 10mm

Боја: Сива мат

Должина: 2,7m

АЛУ. завршна ќош П лајсна за скали

Димензии: 10mm, 12mm

Боја: Сива мат

Должина: 2,5m

АЛУ. двострана лајсна за скали

Димензии: 10mm

Боја: Сива мат

Должина: 2,5m

АЛУ. завршна полукружна лајсна за скали

Димензии: 10mm, 12mm

Боја: Сива мат/сјај

Должина: 2,5m

АЛУ. завршна Ç лајсна за скали

Димензии: 10mm

Боја: Сива мат

Должина: 2,5m

ПВЦ завршна лајсна за када

Димензии: 15x15mm, 33x33mm, 50x50mm

Боја: Бела

Должина: 2,5m

АЛУ. завршна L лајсна

Димензии: 15x15mm, 20x20mm, 30x30mm, 20x10mm, 40x20mm, 60x20mm

Боја: Сива мат/сјај, златна мат

Должина: 2,7m

АЛУ. преодна лајсна

Димензии: 30mm, 40mm

Боја: Сива мат, златна мат

Должина: 2,7m

АЛУ. преодна Т лајсна

Димензии: 15mm, 25mm, 30mm, 40mm

Боја: Сива мат, златна мат

Должина: 2,7m

АЛУ. преодна лајсна за различни нивоа

Димензии: 35mm, 44mm

Боја: Сива мат, златна мат

Должина: 2,7m

АЛУ. флексибилна чешел лајна

Димензии: 10mm

Боја: Сива мат

Должина: 2,7m

АЛУ. L лајсна за скали

Димензии: 25x10mm

Боја: Сива мат, златна мат

Должина: 2,5m

АЛУ. L лајсна за скали со рецки

Димензии: 38x22mm

Боја: Сива мат, златна мат

Должина: 2,5m

ПВЦ завршна L ќош лајсна

Димензии: 20x20mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm

Боја: Бела

Должина: 2,7m

ПВЦ дилатациона лајсна

Димензии: 10mm

Боја: Сива

Должина: 2,5m

Линиски сливник АЛМИРА

Димензии: 40cm, 50cm, 60cm

Модел:

Линиски сливник ОПТИМА

Димензии: 40cm, 50cm, 60cm

Модел:

Топ сифон ГОЗДЕ

Димензии: 15x15mm

Розетна ДАМЛА

Димензии: 15x15mm

Клешти за нивелирање

Кајли за нивелирање

Пакување: 100пар.

Дистанцери за нивелирање

Димензии: 1.0mm, 1.5mm

Пакување: 200пар.