Фиберглас Мрежа

145 g/m2 - 5x5mm - 1x50m - Бела

Фуга Лајсна 3cm

Должина: 3.0m

Фуга Лајсна 5cm

Должина: 3.0m

ПВЦ Ќош лајсна со мрежа 10x10cm

Должина: 2.5m

ПВЦ Окапна лајсна со мрежа 10x10cm

Должина: 2.5m

ПВЦ Прозорска лајсна 6mm со мрежа

Должина: 2.5m

ПВЦ Прозорска лајсна 6mm

Должина: 2.5m

ПВЦ Завршна "J" лајсна

Должина: 2.5m

ПВЦ Свитлива лајсна

Должина: 2.5m

АЛУ Ќош лајсна 25x25mm

Должина: 2.5m/2.8m - Дебелина: 0.4mm

AЛУ Ќош лајсна 23x23mm

Должина: 2.5m/2.8m - Дебелина: 0.3mm

AЛУ Ќош лајсна 23x12mm

Должина: 2.5m - Дебелина: 0.3mm

ГАЛВАНИЗИРАНА Ќош лајсна 36x36mm

Должина: 2.8m - Дебелина: 0.4mm

ГАЛВАНИЗИРАНА Водилка лајсна 6mm

Должина: 2.5m/2.8m - Дебелина: 0.4mm

AЛУ Почетен профил

Должина: 2.5m - Дебелина: 0.3mm